WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     || 2 | 3 | 4 |

«Юридическая общественность Одессы и Украины, Одесская областная коллегия адвокатов понесли тяжелую утрату – 4 апреля 2012 г. на 82-м году жизни скончался председатель ...»

-- [ Страница 1 ] --

В КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

Юридическая общественность Одессы и Украины, Одесская областная

коллегия адвокатов понесли тяжелую утрату – 4 апреля 2012 г. на 82-м году жизни

скончался председатель Президиума Одесской областной коллегии адвокатов Борис

Николаевич Коваленко.

С 1985 года Борис Николаевич возглавлял Одесскую областную коллегию

адвокатов и за это время коллегия стала одной из ведущих и самой многочисленной

на Украине.

Наша коллегия - одна из старейших коллегий адвокатов в Украине. Она объединяет более 1000 адвокатов, из которых 13 являются Заслуженными юристами Украины. При Одесской областной коллегия адвокатов действует школа адвокатского мастерства, коллегия принимает активное участие в разработке и издании методических рекомендаций по вопросам адвокатской деятельности, издании Вестника одесской адвокатуры, проведении научно-практических конференций и во всех этих мероприятиях самое активное участие принимал Борис Николаевич.

С 1993 года Коваленко Б.Н. избирается председателем квалификационнодисциплинарной комиссии адвокатуры Одесской области, а с 2001 года председателем Совета Одесского областного отделения Союза адвокатов Украины.

Коваленко Б.Н. награжден орденом «Знак Почета», в 2003 году ему присвоено звание «Заслуженный юрист Украины», он является лауреатом регионального имиджевого рейтинга «500 наиболее влиятельных личностей Одесщины», награжден почетными Знаками губернатора области и мера г. Одессы, медалью и Грамотой Союза адвокатов Украины «За существенный вклад в развитие адвокатуры Украины».

С 1988 года Борис Николаевич принимал участие в мероприятиях по созданию Союза адвокатов СССР, участвовал в проводимых съездах и конференциях, а после его реорганизации с 1992 года избирался членом Правления Международного Союза (Содружества) адвокатов.

Адвокаты Одесской областной коллегии адвокатов выражают искреннее и глубокое соболезнование родным и близким Бориса Николаевича.

Светлая память о Борисе Николаевиче Коваленко навсегда сохраниться в наших сердцах.

ТЕЛЕГАММЫ !!!!

Поставить тексты телеграмм 1-4, Ставрополье телеграмма + соболезнование СБУ Это все отдельными файлами!

Міжнародна активність колегії в 2011 році.

Фото!!!

Член Президії Одеської обласної колегії адвокатів, голова комісії з міжнародних зв’язків Спілки адвокатів України Андрій Костін в 2011 році представляв адвокатуру Одеси та нашу Спілку на декількох міжнародних заходах:

1. 39-та Європейська Президентська Конференція (39th European Presidents Conference) у Відні (Австрія) з 3 по 5 березня 2011 року. Конференція, яка щорічно збирає голів національних асоціацій адвокатів Європи, в цьому році була присвячена проблемам балансу між свободою слова та публічними інтересами. Дискусії щодо права на вільне отримання інформації, в тому числі в Інтернеті; гарантій ефективної діяльності ЗМІ; можливості обмеження цих прав і свобод на користь збереження публічного порядку проходили між провідними адвокатами, журналістами, суддями та представниками органів правопорядку. Роль адвокатури, як провідника та захисника принципу Верховенства права була підтверджена як учасниками конференції, так і високопосадовими представниками влади, які, за традицією приймали учасників конференції.

Президент і Федеральний канцлер Австрії виразили особисту підтримку та подяку учасникам форуму під час прийому делегатів в палаці Хофбург. Міністр юстиції Австрії очолила прийом на честь голів асоціацій адвокатів країн Європи. Під час форуму було проведено кілька зустрічей з головами національних асоціацій адвокатів Австрії, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Латвії, Англії та інших країн.

2. Конгрес Федерації Європейських Асоціацій Адвокатів (European Bars Federation Congress) у Вроцлаві (Польща) з 21 по 24 вересня 2011. Конгрес, на який САУ було запрошено за сприяння Національної спілки юридичних радників Польщі, був присвячений питанням взаємовідносин між адвокатами та соціальним медіа, а також питанням захисту персональних даних, які виникають під час здійснення адвокатської практики. Плідні дискусії щодо етичних норм, які стосуються реклами та листуванню із клієнтами за допомогою соціального медіа, а також відповідальність адвокатів за персональні дані та інформацію клієнтів здебільшого поставили багато питань, які ще потребують свого врегулювання, як на загальноєвропейському рівні, так і на рівні національного законодавства відповідних країн. Під час конференції А.Костін ознайомив колег із новелами українського законодавства стосовно захисту персональних даних, а також із положеннями Кодексу адвокатської етики щодо рекламування українськими адвокатами своєї професійної діяльності.

Були проведені зустрічі із багатьма колегами, які представляли національні асоціації на Конгресі, зокрема із Молдови, Грузії, Вірменії, Італії, Іспанії та інших країн. А.Костін прийняв також участь у засіданні Комісії з міжнародних зв’язків Національної спілки юридичних радників Польщі, яке було проведено по закінченні Конгресу, на якому поділився останніми новинами адвокатської практики в Україні.

3. Конференція Міжнародної Асоціації Юристів (International Bar Association) у Дубаї (ОАЕ) з жовтня по 4 листопада 2011 року. Щорічна конференція мабуть найпотужнішої міжнародної організації юристів та національних асоціацій адвокатів була проведена, як завжди, із успіхом.

Кількість учасників склала близько 5.000 осіб. А.Костін, як представник САУ у Раді IBA прийняв участь у щорічних зборах організації, де вирішувалась низка важливих питань подальшої діяльності, в тому числі необхідність втручання IBA в ситуаціях, коли права адвокатів та гарантії незалежності адвокатської професії в різних країнах перебувають під загрозою. Під час конференції А.Костін прийняв участь у декількох сесіях Комісії з питань адвокатури, а також провів зустрічі із керівниками адвокатських асоціацій Чехії, Болгарії, Італії, Англії, Шотландії та Австралії. На одному із засідань Комісії з питань адвокатури була зроблена доповідь про стан справ в українській адвокатурі.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА „АНК” НАГРАДИЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВОСЬМОГО

СТИПЕНДИАЛЬНОГО КОНКУРСА

22 марта в Ореховой гостиной Дома ученых состоялась Церемония награждения участников Второго тура и победителей Восьмого Стипендиального конкурса Юридической фирмы «АНК»

среди студентов юридических специальностей.

На Церемонию награждения были приглашены 10 участников Второго тура Восьмого Стипендиального конкурса, которые получили именные сертификаты. Студентам, занявшим призовые места (I место – Екатерина ВОРОБЬЕВА – Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, ІІ место – Сергей РОСИНЕЦ – Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, III место – Анна Луговая – Национальный университет «Одесская юридическая академия»), кроме сертификатов было присуждено право получения стипендии в размере 1000, 800 и 600 грн. на протяжении 6 месяцев. Также победителей пригласили пройти стажировку в Юридической фирме «АНК» в свободное от учебы время.

Стоит отметить, что за проявленные знания и умения в решении практических заданий Стипендиальной комиссией было принято решение поощрить также студентку Одесского национального университета им. Мечникова Елену ЧУМАЧЕНКО путем предоставления права на 2-х недельную стажировку в Юридической фирме «АНК» в свободное от учебы время.

Искренние поздравления победителям и участникам конкурса выразил Председатель Правления Юридической фирмы «АНК» Александр Кифак, заместитель Председателя Хозяйственного суда Одесской области Владимир Петров, а также представители Международной группы юридических и аудиторских фирм «Geneva Group International» г-н Клаудио Кокка и г-н Оливер Кейзер, пожелав студентам также успехов в их практических начинаниях.

Стоит отметить, что свои поздравления, а также наилучшие пожелания участникам конкурса выразил Председатель Президиума Одесской областной коллегии адвокатов Коваленко Борис Николаевич, который также входил в состав Стипендиальной комиссии Восьмого Стипендиального конкурса ЮФ «АНК».

ФОТО !!! ДИСК Создание специализированной адвокатской группы по ведению дел, связанных с дорожно-транспортными Вопрос о необходимости создания специализированных адвокатских групп, в т.ч. и по ведению дел, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, давно уже обсуждался в коллегии, но далее разговоров дело не шло.

Но, в общем-то, неожиданно и, главное, снизу (т.е. самими адвокатами) такая первая адвокатская группа появилась.

Ее создали и членами являются:

1. Алексеенко Александр Васильевич, – специализация: уголовные дела по ДТП любой сложности; дела об административных правонарушениях; гражданские дела о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП.

Тел. 067-48-40-523, 704-77-65.

2. Белунова Светлана Григорьевна, – специализация: уголовные дела любой сложности;

дела об административных правонарушениях; гражданские дела о возмещении ущерба, причиненного при ДТП.

Тел. 096-36-34-964.

3. Долгошенко Вячеслав Сергеевич, – специализация: уголовные дела любой сложности;

дела об административных правонарушениях; гражданские дела о возмещении ущерба, причиненного при ДТП, и дела других категорий.

Тел. 095-611-98-16; 772-52-46.

В связи с созданием этой адвокатской группы редакция «Вестника» взяла интервью у одного из членов этой группы – Алексеенко А.В. Ниже приводится содержание разговора с коллегой.

Ведение дел (уголовных, гражданских и административных), связанных с дорожнотранспортными происшествиями, требует специальных знаний, в т.ч. и сугубо технических. И это обстоятельство требует специализации.

К сожалению, не все адвокаты понимают это, и поэтому, осуществление зашиты по уголовным делам по ДТП порой ведется на низком профессиональном уровне.

Зачастую вместо оспаривания обвинения адвокаты занимаются сбором положительных характеристик на подзащитных. Само же оспаривание заключений судебно-автотехнических экспертиз по ДТП рядом адвокатов вообще не практикуется, а заключение экспертов по ДТП рассматривается как доказательство, не подлежащее оспариванию.

Безусловно, эксперты ОНИИСЭ свое дело знают, и ошибочность экспертиз наиболее часто предопределяется ненадлежащими исходными данными, указанными в постановлении следователя о назначении экспертизы, без анализа сведений, содержащихся в материалах дела. Не секрет, что снизилось качество проведения осмотра мест ДТП, т.е. одного из самых важных обстоятельств по делу.

Конечно, можно было бы работать индивидуально, однако наше объединение дает возможность коллективного решения сложных вопросов. При этом мы будем соблюдать принцип оказания членами нашей группы правовой помощи только одной из сторон (клиенту) во избежание предъявления претензий о фактическом сговоре с другой стороной (интересы которой противоречат интересам клиента).

Мы всегда готовы поделиться своими знаниями с нашими коллегами и надеемся на взаимность.

Мы готовы оказать посильную помощь в переиздании методического пособия по осуществлению защиты по ДТП. Последний раз оно было издано президиумом около 10 лет назад, в очень ограниченном количестве и в настоящее время стало редкостью. Естественно, что методическое пособие устарело.

Адвокаты группы готовы принимать участие в проведении семинаров и в учебе адвокатов.

Наша деятельность не будет ограничена лишь осуществлением защиты по уголовным делам либо представительством потерпевших в результате ДТП.

Мы планируем обеспечить комплексное обслуживание клиента, в т.ч. и по оказанию правовой помощи в возмещении материального и морального вреда, споров по выплате страхового возмещения и иным сопредельным правовым вопросам.Pages:     || 2 | 3 | 4 |
 


Похожие работы:

«2 1 Введение...»

«30 декабря 2001 г № 195 ФЗ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ* Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года Раздел I. Общие положения Глава 1. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях Статья 1.1. Законодательство об административных правонарушениях 1. Законодательство об административных правонарушениях состоит из настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов субъек тов...»

«Оглавление Раздел IV. Вещное право Раздел V. Наследственное право Раздел VI. Исключительные права (интеллектуальная собственность) Раздел VII. Личные неимущественные права Посвящается 250-летию Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Предисловие ко второму тому Второй том учебника гражданского права открывает изложение подотраслей и институтов Особенной (специальной) части гражданского права. В нем излагаются положения о вещном праве (основное место в котором занимает...»

«1 старости. Появилось и у меня желание записать вкратце весь свой жизненный путь с надеждой на то, что потомкам будет интересно знать о прошлом их предка, живущего и работающего в ХХ веке, и о событиях, происходивших в те времена. Отец мой Владимир Михайлович Местергази и мать Римма Алексеевна (урожденная Лосева) были потомственными...»

«Золотая книга аквариумиста М. Бейли, П.Бергресс Полный справочник по уходу за пресноводными тропическими рыбами Содержание М. Бейли, П.Бергресс Золотая книга аквариумиста Полный справочник по уходу за пресноводными тропическими рыбами Предисловие к русскому изданию От авторов Введение Часть I Содержание рыб Часть I Содержание рыб Составные части головоломки под названием аквариум Глава 1 Выбор и покупка рыб Глава 1 Выбор и покупка рыб Пригодность и совместимость видов рыб Глава 1 Выбор и...»

«1 Любой, кто жил на Украине, знает, что она придумана Гоголем. У всякой нации есть гений, закладывающий основы ее мифологии, отбирающий из бесчисленных и неоформленных народных преданий то, что войдет в канон, и доводящий эти предания – часто хаотичные и фрагментарные – до великой литературы. Гоголь взял украинский фольклор, добавил немецкого, которым увлекался,- и, тоскуя в Петербурге по Полтавщине, за каких-то два года написал весь корпус национальных преданий, в которых собраны главные...»

«Содержание Значение пророчеств Эпоха пророков Хронология Значение пророков Обличение и утешение Рассмотрение пророческих книг в хронологическом порядке Книга пророка Иоиля Книга пророка Ионы Книга пророка Амоса Книга пророка Осии Книга пророка Исаии Книга пророка Михея Книга пророка Софонии Книга пророка Наума Книга пророка Аввакума Книга пророка Иеремии Книга пророка Авдия Книга пророка Иезекииля Книга пророка Даниила Книга пророка Аггея Книга пророка Захарии Книга пророка Малахии Перечень...»

«1 Предисловие Меня иногда спрашивают, верю ли я сам в то, что пишу о жизни после смерти. Я отвечаю, что верю, а теперь даже больше - знаю. Такие вопросы меня огорчают. Огорчаюсь я не за себя, а за того, кто спрашивает. Верить или не верить во что угодно можно и нужно, не подчиняясь авторитету, не принимая чье-нибудь мнение, а самостоятельно, своим разумением, и ничем больше. А для того, чтобы не ошибиться, нужно знать факты и уже...»

«Православие и современность. Электронная библиотека А. П. Лопухин Толковая Библия или комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Заветов. Псалтирь © Holy Trinity Orthodox Mission Содержание Псалтирь Название книги. Число псалмов Писатели псалмов Надписания над псалмами Богослужебное употребление псалмов у древних евреев и в православной церкви Собрание псалмов в один состав Деление псалмов по содержанию. Распространенность употребления Псалтири 1 1 2 3 4-6 2 1-2 3 4-5 6 8-9...»

«2 Список использованных сокращений Автореф. – Автореферат ВП РК – Ведомости Парламента Республики Казахстан ВВС – Ведомости Верховного Совета ВС – Верховный Совет ГК РК – Гражданский кодекс Республики Казахстан ГПК РК – Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан дис.. канд. – диссертация на соискание ученой степени кандидата (докт.) юрид. наук – (доктора) юридических наук г. – год гг. – годы КоБС – Кодекс о браке (супружестве) и семье Конвенция –Конвенция о ликвидации всех форм...»


 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.