WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 20 |

«1 Пятницкий Игорь Владимирович (1910-2000). “ Доктор химических наук, профессор, заведовал кафедрой аналитической химии Киевского университета. Окончил Киевский ...»

-- [ Страница 4 ] --

Наукова принциповість А.К. характеризувалась, зокрема, тим, що він не терпів (халтури) та несумлінності в науці. Був випадок, коли один вельми заслужений та шанований вчений надіслав до “Українського хімічного журналу” статтю, яка була вже прорецензована і прийнята до друку і, здається, навіть набрана. А.К. вже після цього помітив у ній ряд суттєвих помилок, зняв статтю з набору і направив автору докладний лист, в якому впевнено показав, чому стаття не може бути опублікована і що потрібно зробити для її виправлення.

А.К. вирізняла глибока впевненість у правильності своїх наукових концепцій. Неодноразово на наукових конференціях і нарадах йому доводилося відстоювати свою точку зору і вступати в сутички зі своїми опонентами.

Особливо жорстокі суперечки проходили нерідко із завідуючим кафедрою хімічної метрології Харківського університету Миколою Петровичем Комаром. А.К. і М.П.Комар відрізнялись різним підходом до дослідження та вирішення одних і тих же проблем – А.К. прагнув до простори, М.П.Комар - до строгої, нерідко занадто ускладненої математичної обробки результатів. У цих дискусіях інколи заторкувалось і самолюбство опонентів, виголошувались різкі, і, може, навіть образливі слова. Але до честі обох суперечників це ніколи не переходило в плітки. Згадую, що М.П.Комар уже після кончини А.К. відгукувався про нього з глибокою повагою і визнавав його безсумнівні заслуги в розвитку аналітичної хімії та хімії комплексних сполук.

Цікавими були лекції А.К. з аналітичної хімії для студентів другого курсу. Найсуттєвішим у них було прагнення до простоти і доступності викладення. Велике мистецтво полягає в тому, щоб розповісти про складні явища і процеси простими словами, щоб розкрити суть такого складного явища, не затьмаривши її другорядними деталями та непотрібними подробицями. А.К. досконало володів цим мистецтвом. Він добре знав математику, але ніколи не завалював викладу зайвими математичними викладками, які, можливо, робили лекції більш строгими, та зате менш доступними для сприймання.

Цікавим був стиль роботи А.К. з аспірантами та здобувачами. А.К.

пропонував тему дослідження і чекав, як проявить себе здобувач при вирішенні поставлених перед ним питань, чи здатний він самостійно упоратися із завданням чи потребує допомоги з боку керівника. Він не любив здійснювати дріб’язкову опіку, давав широкі можливості для виявлення самостійності і не сковував ініціативу працюючого. Лише після того, як виявлялася нездатність здобувача самому упоратися із завданням – А.К. втручався в хід дослідження і допомагав порадами та консультацією.

А.К. був високоінтелігентною людиною. У наш час слово “інтелігент” набуло в очах деяких людей негативного відтінку. Не можу стриматися, щоб не навести цитату з одної статті академіка Д.С.Ліхачова, де він дав блискуче визначення поняттю “інтелігент”. Ось ця цитата (наводиться російською мовою). “лишите подлинно интеллигентного человека полностью его памяти.

Пусть он забыл все на свете, не будет знать классической литературы, не будет помнить величайшие произведения искусства, забудет важнейшие исторические события, но если при этом он сохранит восприимчивость к культурным ценностям, эстетическое чутье, сможет отличить настоящее произведение искусства от грубой “штуковины”, сделанной чтобы удивить, если он сможет восхититься красотой природы, понять характер и индивидуальность другого человека, войти в его положение, а, поняв другого человека, помочь ему, не проявить грубости, равнодушия, злорадства, зависти, оценить другого по достоинству, - вот это и будет интеллигентный человек”. Ось це й буде Анатолій Кирилович, - скажу я. Така характеристика повністю стосується А.К. і, звичайно ж, він до того ж не забув ні великих творів мистецтва, ні класиків літератури, ні всього того, про що сказано в першій частині цього визначення. Ось за все це ми поважали і любили А.К., ось за такі риси він і був нам дорогий, і як людина, і як вчений. Саме через це працювати з А.К. було і приємно, і цікаво, і повчально.

Саме А.К. запропонував мені свого часу тему кандидатської дисертації, яку я виконав і захистив під його керівництвом. Він визначив після цього для мене основні напрями моєї подальшої науково-дослідної діяльності.

Один із цих напрямів був тісно пов’язаний із розвитком деяких його наукових ідей: він тоді інтенсивно працював над проблемою комплексоутворення металів з різними органічними реагентами, в тому числі з оксикислотами ароматичного ряду – із cаліциловою та з електрохімічними методами аналізу:

він доручив мені читати лекції з цього розділу аналітичної хімії та вести практичні заняття зі студентами. І тут наукова діяльність привела до певних успіхів, зокрема, до подальшого розвитку полярографічного аналізу, до публікації ряду оглядових статей в журналі “Заводская лаборатория” та ін. Я пишу все це не тому, що збираюся зайнятися самозвеличуванням, а тому, що хочу підкреслити, що моїм ідейним натхненником та керівником завжди був, як і для багатьох інших, А.К.

Окремо слід відзначити нашу спільну роботу по створенню підручників та учбових посібників. Відомо, що наш підручник з кількісного аналізу перевидавався тричі російською мовою, один раз – українською, був також перекладений на вірменську та грузинську мови. Очевидно, цікаво розглянути питання про методику нашої спільної роботи. Спочатку ми визначали, які глави та розділи напише кожен із нас. Потім йшла самостійна робота над відповідними текстами. Потім ми обмінювались написаним і кожен робив зауваження. Скажу, що зауваження та побажання А.К. завжди були найбільш суттєвими й глибокими, і важко було з ними не погодитися. Таким чином, у цьому спільному дуеті першу скрипку завжди грав А.К. Ми написали ще учс. Наукова конференція 100 річ з дня народження професора І.В.П'ятницького бовий посібник з фізико-хімічних методів аналізу із залученням більш широкого кола авторів. Ними були: Анатолій Кирилович Бабко, Анатолій Терентійович Пилипенко та Олег Павлович Рябушко. Посібник призначався в основному для студентів старших курсів аналітичної спеціалізації. Методика роботи було попередньою. Спочатку розподіл глав та розділів між авторами, потім самостійна робота над цими розділами, потім обмін створеними текстами, після цього спільне обговорення написаного, доведення до остаточного тексту і, на закінчення, ухвалення та передача у Видавництво. Чи варто говорити, що і в цьому “музичному” квартеті перша роль належала А.К, його авторитет був безперечним. Для цього учбового посібника я написав розділ про електрохімічні методи аналізу.

Принцип вільного, критичного та самокритичного обговорення проведених досліджень завжди був непорушним принципом нашої спільної роботи. На жаль, я майже нічого не можу сказати, як працював у ті дні науковий семінар відділу, оскільки був “університетчиком” і в цій роботі майже ніколи не брав участі. Тим не менше, я був добре знайомий з нарадами більш високого рівня, а саме з роботою аналітичного відділу Всесоюзного хімічного товариства ім. Д.І. Менделєєва. Ці наради завжди проходили у Великій хімічній аудиторії хімічного факультету університету, знаменитій старій аудиторії, добре відомій всім студентам, які закінчували університет, та й не тільки їм. Засідання протягом багатьох років проходили систематично, за не багатьма винятками – щомісяця, завжди під головуванням А.К. Обговорювались закінчені розділи науково-дослідних робіт співробітників академічних інститутів м. Києва, їх дисертації, заслуховувались оглядові доповіді, що стосувалися різних областей аналітичної хімії, та ін. Частими гостями були і вчені інших міст Радянського Союзу, які бажали апробувати свої дослідження або представити до захисту свої дисертації. Непоодинокими були і розчарування, пов’язані з жорсткою критикою робіт, що рецензувалися. Але багатьом доповідачам вручались і “путівки в життя”, і вони потім були довго вдячними Київському університету і особисто А.К. за теплий прийом і зроблені зауваження. Який то був прекрасний час!

То був час розквіту творчих сил А.К, коли у найвищій мірі виявилися сильні сторони його характеру. Пізніше я ще зупинюся на розвитку його наукових ідей. Тут доречно відзначити одну з найбільш важливих рис, а саме, здатність А.К. залучати до наукових досліджень молоді кадри. А.К. завжди проводив свої наукові дослідження в тісному співробітництві з керованим ним науковим колективом, і роль цього колективу не варто применшувати.

Тим не менше душею і серцем всього був саме А.К., він генерував наукові ідеї, його воля і талант, його працездатність і глибоке захоплення наукою були тим двигуном, який приводив у дію весь складний механізм наукового дослідження і давав можливість одержати такі багаті та рясні плоди. У А.К.

було загострене відчуття нового. Жодна його публікація не була простим повторенням пройденого, ним чи іншими авторами. Його не можна було звис. нуватити в епігонстві, хоча деяким своїм колегам він нерідко робив зауваження з цього приводу. У А.К. був дар прогнозування. Він завжди вмів правильно обрати найбільш важливу і найбільш актуальну область аналітичної хімії, в якій доцільно вести дослідження. Ця здатність до прогнозування стосувалася й оцінки творчих можливостей своїх учнів та співробітників. Він добре знав, на що кожен з них зданий і яке саме завдання можна поставити перед кожним, щоб досягти бажаного ефекту.

Мені важко сказати щось конкретне про слабкі сторони характеру А.К. Те, що сказано нижче, може, в залежності від обставин, проявлятися і як сильні, і як слабкі сторони характеру. Очевидно, можна інколи вважати слабкістю надмірну лагідність, терпимість, невміння або небажання зробити жорстке зауваження, якось образити людину, навіть у тих випадках, коли вона цього заслуговує. Я ніколи не чув, щоб А.К. підвищував голос, розмовляючи із співробітниками, щоб він стукав по столу кулаком, робив публічні догани, хоча у великому колективі буває все, і порушення дисципліни, і невиконання вчасно отриманого завдання і т.д. Може, це слабкість? А може, навпаки?

Справді, не знаю.

Про широту творчих інтересів А.К., про масштаб результатів його праці можна міркувати (судити) по простому перерахуванню досліджених ним об’єктів та по переліку використаних при цьому методів. Досить сказати, що ним вивчені комплексні сполуки та розроблені методики визначення практично всіх елементів Періодичної системи. Ним вивчені фторидні, роданідні, хлоридні, оксалатні, саліцилатні, пірокатехінатні комплекси металів, комплекси з перекисом водню, різнолігандні комплекси типу гетерополікислот, сполуки типу органічна основа - метал - ліганд та ін. А.К. застосовував у своїх дослідженнях потенціометричні та амперомеричні методи, фотометрію та спектрофотометрію, кінетичні та люмінесцентні методи. Його цікавили питання хемілюмінесцентного аналізу, співосадження та екстракції, стан високозарядних іонів у розчині, визначення складу малостійких у часі комплексних сполук, індуктивних реакцій окислення – відновлення, застосування іонообмінної та паперової хроматографії та ін., і т.п. Що з усього перерахованого можна вважати “вершиною”? Правильніше було б сказати, що А.К.

був “багатовершинним” дослідником, адже в кожну область аналітичної хімії вніс стільки нового й незвичайного, що це забезпечувало “багатовершинність” результатів. Мабуть, найважливішим з усього перерахованого слід вважати розвиток методів дослідження рівноваг комплексоутворення в розчинах та створення на цій основі серії методик визначення багатьох елементів. Коротко перерахуємо основні досягнення в цій області.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 20 |
 


Похожие работы:

«В.В. Войцеховский, Ю.С. Ландышев, А.А. Григоренко БРОНХОЛЕГОЧНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА И МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ Благовещенск – 2009 УДК 616.155.392.2+616-006.448:616.233 ББК (р) 54.11 Авторы: В.В. Войцеховский, Ю.С. Ландышев, А.А. Григоренко Бронхолегочные осложнения хронического лимфолейкоза и множественной миеломы. – Благовещенск: ОАО ПКИ Зея, 2009 г. – 303 с. Рецензенты: Директор научно-исследовательского института пульмонологии, заведующий кафедрой пульмонологии ФПО...»

«РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии в 2013/2014 учебном году Тюльков И.А., Архангельская О.В., Лунин В.В. Москва 2013 ОГЛАВЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 §1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 4 §2. ОПИСАНИЕ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ ЗАДАНИЙ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПМК 6 §3. ОПИСАНИЕ СПЕЦИФИКИ ХИМИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ПО ХИМИИ В СУБЪЕКТАХ РФ 9 §4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ И...»

«Фундаментальные проблемы антикризисного развития российского финансового рынка Аналитический доклад Москва - 2009 2 СОДЕРЖАНИЕ АННОТАЦИЯ ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ ВВЕДЕНИЕ 1. МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС – ОСНОВНОЙ ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РФ 1.1. Типы и иерархия кризисов 1.2. Фундаментальные причины мирового финансового кризиса 1.3. Фундаментальные причины кризиса в России 2. АПРЕЛЬСКИЙ (2009 Г.) САММИТ G20 В ЛОНДОНЕ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2.1. Подготовка...»

«Доктор биологических наук, профессор Александр Александрович Нейфах, возглавляющий лабораторию биохимической эмбриологии в Институте биологии развития АН СССР им. Н.К.Кольцова, — один из выдающихся представителей этой отрасли знания в нашей стране. А.А.Нейфах — автор около 150 научных публикаций и пяти монографий. Среди них выделяются такие фундаментальные работы, как Молекулярная биология процессов развития (1977), Проблемы регуляции в молекулярной биологии (1978), написанные в соавторстве с...»

«РАБОЧАЯ ПРОГРАММА дисциплины ЭКОЛОГИЯ Направление подготовки 110100 Агрохимия и агропочвоведение По профилю 110100.62 Агроэкология Квалификация (степень) бакалавр сельского хозяйства Форма обучения очная Орел 2011 год Составители: Игнатова Г. А., к.с.-х.н. 20г. Рецензент Степанова Е. И., к.с-х. наук, доцент 20г. Программа разработана в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 110100 Агрохимии и агропочвоведения и примерной учебной программы Экологии, рекомендуемой для профиля подготовки...»

«ОбщаЯ  ЛимнОЛОгиЯ Пособие для студентов   географического факультета минСК  бгУ  2011 УДК 50 251(28) ББК 20.18 Л77 Рекомендовано ученым советом географического факультета 22 ноября 2010 г., протокол № 6 Рецензент доктор технических наук Б. В. Курзо Лопух, П. С. Л77 Общая лимнология [Электронный ресурс] : пособие для студентов геогр. фак. / П. С. Лопух, О. Ф. Якушко. – Минск : БГУ, 2011. – Режим доступа : http://www.elib.bsu.by, ограниченный. ISBN 978-985-518-595-7. В пособии обобщен и...»

«Свобода А. А. Работа над будущим человечества: организация знаний Рассматривается короткий, но чрезвычайно плодотворный период деятельности В. И. Вернадского в Украине, связанный с созданием Украинской академии наук и ее научных учреждений и первого из них – Национальной библиотеки Украинской Державы. Раскрывается разработка академиком В. И. Вернадским и его соратниками концепции создания крупной научной библиотеки – общедоступной национальной библиотеки страны и головного информационного...»

«Утверждаю: Ректор И.А. Носков 2011_ г. Основная образовательная программа высшего профессионального образования Специальность 020201.65 Фундаментальная и прикладная химия Квалификация Специалист Самара 2011 г. Содержание Стр. 1 Общие положения.. 2. Характеристика выпускника специальности 020201.65 Фундаментальная и прикладная химия. 3. Компетенции выпускника ООП специалитета, формируемые в результате освоения данной ООП 4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного...»

«Советы бывалых огородников или как повысить плодородие с помощью ЭМ-технологии УЛАН-УДЭ 2010 Советы бывалых огородников или как повысить плодородие с помощью ЭМ-технологии Составитель: к. т. н., исполнительный директор НПО АРГО-ЭМ1, Л. Г. Креккер Научный редактор: ген. директор НПО АРГО-ЭМ1 Е. В. Халтурин СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Советы бывалых огородников 2. Спрашивали – отвечаем 3. Решение проблем огорода без химии ВВЕДЕНИЕ Смесь глины, песка, органических остатков и минералов, даже в нужной...»


 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.